بانک‌مرکزی در راستای رفع برخی ابهامات و شفافیت بیشتر شیوه فعالیت پرداخت‌یارها، توضیحاتی را در این باره ارائه کرده ‌است.

با گذشت بیش از یک ماه از انتشار سومین ویرایش از مستند پرداخت‌یاری و امضای نخستین سری از تفاهم‌نامه‌ها میان شرکت‌های واجد شرایط، همانگونه که دور از انتظار نیست و ویژگی‌های گریزناپذیر اجرای مقررات و قوانین جدید است، ابهاماتی درباره دایره شمول، نحوه محاسبه کارمزد و…. میان فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور بوجود آمد که بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی طی نامه‌ای توضیحاتی را برای رفع این موارد، ارائه کرده‌است. بر اساس این نامه موارد ذیل برای شفافیت بیشتر شرایط فعالیت پرداخت‌یاری تشریح شده‌است:
درحال حاضر پرداخت‌یارها صرفا مجاز به ارائه خدمات به روش‌های بدون حضور کارت (CNP) هستند و هرگونه ارائه خدمت مبتنی بر روش‌های با حضور کارت (CP) مشمول ضوابط پرداخت‌یاری نخواهد شد. ارائه خدمات پرداخت با حضور کارت صرفا با رعایت مقررات و حفظ مسئولیت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت و در قالب پیمان‌های برون‌سپاری میسر خواهد بود.
حداکثرِ کارمزد مجاز شرکت پرداخت‌یار از محل تسویه وجوه با پذیرندگان پشتیبانی شده 15 درصد مبلغ تراکنش‌های هر پذیرنده پشتیبانی شده است.
در مدل پرداخت‌یاری، تراکنش خرید به عنوان تراکنش اصلی شناخته می‌شود لذا در ازای تراکنش‌های پرداخت‌یار که در قالب پرداخت قبض (BP) به شبکه پرداخت ارسال شوند، کارمزدی به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت، تعلق نخواهد گرفت.

انطباق با چارچوب کسب‌وکار تعریف شده در مستند پرداخت‌یاری، شرط ورود متقاضیان به مرحله آزمون‌های فنی خواهد بود.

از آنجاکه مستند پرداخت‌یاری که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی در تابستان امسال ابلاغ شد، صرفا به یک کسب‌و‌کار معین یعنی راهبری پذیرندگان خرد شبکه پرداخت می‌پردازد که ویژگی‌ها و مدل کسب‌وکاری آن به طور مشخص در آن مستند نیز ‌معرفی و تشریح شده‌است، طبیعتا ورود به فرایند پرداخت‌یاری تنها پس از ارائه مدل کسب‌و‌کار از سوی متقاضی و حصول اطمینان از انطباق فعالیت متقاضی ‌با چارچوب کسب‌وکارِ پرداخت‌یاری، ممکن خواهد بود. بر این اساس تمامی متقاضیان پرداخت‌یاری در همه مراحل فرایند امضای موافقت‌نامه، باید پیش از ورود به مرحله آزمون‌های فنی، مدل کسب‌و‌کاری خود را به شرکت شاپرک ارائه کنند.
روشن است تنها متقاضیانی که فعالیت آن‌ها منطبق با چارچوب اعلامی پرداخت‌یاری در مستند پرداخت‌یاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران باشد، مجوز ورود به آزمون‌های فنی و ادامه فرایند را پیدا خواهند کرد.