مطالب توسط iepspa-admin

توضیحات بانک مرکزی در راستای شفافیت بیشتر شیوه فعالیت پرداخت‌یارها

بانک‌مرکزی در راستای رفع برخی ابهامات و شفافیت بیشتر شیوه فعالیت پرداخت‌یارها، توضیحاتی را در این باره ارائه کرده ‌است. با گذشت بیش از یک ماه از انتشار سومین ویرایش از مستند پرداخت‌یاری و امضای نخستین سری از تفاهم‌نامه‌ها میان شرکت‌های واجد شرایط، همانگونه که دور از انتظار نیست و ویژگی‌های گریزناپذیر اجرای مقررات و […]

مدل کسب‌وکار مطابق با مستند بانک‌مرکزی؛ شرط ورود به آزمون‌های پرداخت‌یاری

انطباق با چارچوب کسب‌وکار تعریف شده در مستند پرداخت‌یاری، شرط ورود متقاضیان به مرحله آزمون‌های فنی خواهد بود. از آنجاکه مستند پرداخت‌یاری که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی در تابستان امسال ابلاغ شد، صرفا به یک کسب‌و‌کار معین یعنی راهبری پذیرندگان خرد شبکه پرداخت می‌پردازد که ویژگی‌ها و مدل کسب‌وکاری آن به طور مشخص در آن […]